Polityka prywatności

Odwiedzanie, korzystanie ze strony internetowej www. abutment-implants.pl i kupowanie produktów na tej stronie oznacza za każdym razem pełną akceptację warunków, na podstawie których te produkty są udostępniane.

1. DEFINICJE I TERMINY

Klient to osoba fizyczna lub prawna, która składa Zamówienie

Sprzedający to spółka handlowa VITADENT GARANTI S.R.L., osoba prawna z obywatelstwem rumuńskim, z siedzibą w Emil Girleanu nr.4, bl. V53D, sc.1, et. P, ap.9, sektor 3, Bukareszt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J40/11106/2005 , C.U.I. 17715980, Kapitał zakładowy: 200 lei.

Zamówienie – dokument elektroniczny stanowiący formę komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pomocą którego Klient przekazuje Sprzedawcy zamiar zakupu produktów prezentowanych na stronie internetowej.

Produkty – wszelkie produkty, w tym dokumenty i usługi wymienione w Zamówieniu, które powinne być dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę.

Umowa / Regulamin – Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedawcę. Klient akceptuje warunki, na jakich zawarta jest umowa w momencie składania Zamówienia. Odstąpienie od umowy może nastąpić zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. udziela konsumentowi prawnej gwarancji zgodności zgodnie z przepisami ustawy nr 449/2003 w sprawie sprzedaży produktów i związanych z nimi gwarancji oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów nr 21/1992 O ochronie konsumentów.

2. CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny sprzedaży produktów wyświetlanych na stronie www.abutment-implants.pl są podane w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Co miesiąc w naszym sklepie pojawiają się promocje i rabaty na poszczególne produkty. Będą one widoczne zarówno w opisie produktu na stronie internetowej, w koszyku, jak i na fakturze. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klienta, bez wpływu na zamówienia, które zostały złożone do czasu zmiany ceny.

Dostawa realizowana jest przez firmę kurierską FedEx:

Płatność za zamówione produkty odbywa się w systemie płatności za pobraniem i jest realizowana w całości w momencie dostarczenia zamówienia przez kuriera realizującego dostawę lub kartą płatniczą online, za pośrednictwem procesora transakcji finansowych MobilPay https://www.mobilpay.ro. Akceptowane są następujące rodzaje kart: MasterCard, Visa i Visa Electron.

3. ZłÓŻENIE ZAMÓWIENIA

Składając zamówienie na stronie www.abutment-implants.pl Klient wyraża zgodę na formę komunikacji, mailowej lub telefonicznej, za pośrednictwem której www.abutment-implants.pl prowadzi działalność handlową.

Charakterystyka produktów i związane z nimi ceny są opisane na stronie internetowej, z której następuje odesłanie do wiążącego Zamówienia. Po przesłaniu produktu do koszyka i złożeniu wiążącego Zamówienia, Klient akceptuje specyfikację i cenę produktu.

Istnieje możliwość, że w przypadku niektórych produktów, stan magazynowy może się wyczerpać, jednak w przypadku, gdy zamówiony produkt nie będzie dostępny na stanie, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany (telefonicznie lub mailowo). W zależności od podanego nowego terminu dostawy, Klient może zaakceptować lub anulować zamówienie. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ilości produktów w Zamówieniu lub anulowania Zamówienia na podstawie dostępności produktów na stanie, jednak przed dokonaniem zmian Spółka skontaktuje się z Klientem w celu powiadomienia o tym na numer telefonu podany w momencie składania Zamówienia bez żadnych dalszych zobowiązań którejkolwiek ze Stron wobec drugiej.

Zawiadomienie wysłane do Klienta po złożeniu Zamówienia ma jedynie charakter informacyjny, a Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wysyłce Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-a.

Dostawa realizowana jest przez firmy kurierskie, a stawki pobierane przez firmy kurierskie są stawkami obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

Ważne!
Każda osoba, która odwiedza stronę internetową www.abutment-implants.pl i która przekazuje dane osobowe lub informacje spółce VITADENT GARANTI S.R.L. wyraźnie i jednoznacznie wyraża zgodę na: wysyłanie mu przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletterów dotyczących nowości na stronie; przetwarzanie danych i informacji osobowych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub wysyłania materiałów promocyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy 677/2001 każdej osobie przysługują następujące prawa: prawo do informacji, prawo dostępu, prawo do interwencji, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji, prawo do odwołania się do wymiaru sprawiedliwości. Aby skorzystać z tych praw należy skontaktować się ze Spółką poprzez wkładkę “Kontakt” na stronie internetowej.

W celu dostosowania przekazywanych informacji do preferencji Klienta oraz zaoferowania Klientowi najlepszej i spersonalizowanej obsługi, Spółka może analizować i łączyć dane osobowe Klienta.

Podczas analizy i łączenia danych osobowych Klienta, Spółka postępuje wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 i ustawą nr 677/2001), co może wiązać się z uzyskaniem wcześniejszej zgody od Klienta, potwierdzenia lub dodatkowych informacji.

4. DOSTAWA

Sklep internetowy www.abutment-implants.pl oferuje szybką dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które mogą wystąpić po dostarczeniu przesyłki do firmy kurierskiej. Spółka jednak pozostaje do dyspozycji Klienta z informacją o statusie dostarczenia przesyłki, jak również ma obowiązek kontaktowania się z firmą kurierską w przypadku pilnej dostawy.

Czas realizacji przesyłek wynosi 1 – 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail, a w przypadku Zamówień złożonych w soboty i niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy zostaną wysłane pierwszego dnia roboczego.

5. POLITYKA ZWROTU PRODUKTÓW

Zgodnie z GEO 34/2014 Klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki, aby powiadomić Spółkę drogą mailową na adres office@abutment-implants.pl o zamiarze zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami dostawy.

W przypadku opłacenia Zamówienia, spółka VITADENT GARANTI S.R.L. dokona zwrotu kwoty w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania przez Kupującego o jego decyzji o odstąpieniu od Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona w następujący sposób:
– w przypadku zamówień opłaconych kartą online > przelewem na rachunek bankowy, o podanie danych którego Klient zostanie poproszony;
– w przypadku zamówień opłaconych online/za pobraniem/przelewem/kartą bankową->przelewem bankowym;
– Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. będzie mogła odroczyć zwrot kwoty do czasu otrzymania sprzedanego Towaru lub do czasu otrzymania dowodu, że Towar został wysłany, o ile Spółka nie zadeklaruje odebranie Towaru samodzielnie (pod uwagę brana będzie najbardziej dogodny termin).

Jeżeli Klient zdecyduje się na odstąpienie od Umowy, powinien on wypełnić formularz kontaktowy, który należy podbrać na stronie pod adresem https://www.abutment-implants.pl/contact. Podczas wypełnienia formularzu Klient powinien podać imię i nazwisko, pod którym złożył zamówienie lub numer zamówienia oraz produktu, który Klient ma zamiar zwrócić. Należy pamiętać, że formularz umieszczony na stronie jest tylko wzorem i nie jest obowiązkowy do wypełnienia w dokładnie takiej formie.

W sprawie reklamacji zakupionego produktu Kupujący może skontaktować się ze Spółką w formie pisemnej pod adresem office@abutment-implants.pl. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

6. COPYRIGHT

Zawartość niniejszej strony (w tym teksty, skrypty, obrazy, grafika, elementy grafiki internetowej, bazy danych i wszelkie inne dane) jest własnością Administratora. Wszelkie wykorzystanie komercyjne, w tym między innymi powielanie lub dystrybucja, kopiowanie, ściąganie plików do jakiejkolwiek sieci, jest surowo zabronione bez pisemnej zgody Administratora.
Niniejsza strona może zawierać dokumenty, obrazy, informacje lub inne materiały, które nie są własnością Administratora, takie jak fotografie, wideo lub nazwy, logo, emblematy, logotypy i inne znaki towarowe osób trzecich, które są własnością tych osób.

Wszelkie skargi dotyczące praw autorskich można skierować na adres: office@abutment-implants.pl.

7. ROZWIĄZANIE SPORÓW

Korzystając z serwisu internetowego www.abutment-implants.pl (odwiedzając lub kupując przedstawione na stronie usługi), Użytkownik wyraża zgodę na powyższy “Regulamin”. Wszelkie spory jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać pomiędzy użytkownikiem a spółką VITADENT GARANTI S.R.L. lub jego partnerami będą rozstrzygane polubownie. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, spór zostanie rozwiązany na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rumuńskiego.

Wszelkie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony www.abutment-implants.ro oraz wszelkie próby oszustwa zostaną zgłoszone odpowiednim organom.

8. PRZEPISY KOŃCOWE

Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w tych postanowieniach, jak również wszelkich zmian na stronie internetowej www.abutment-implants.ro i zmian dotyczących struktury strony, w tym zmian mogących mieć bezposredni wpływ na stronę internetową bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika. Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy występujące na stronie z jakiegokolwiek powodu, w tym za zmiany, ustawienia, itp, które nie zostały dokonane przez Aministratora strony. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość lub charakter innych stron, do których linki są umieszczone na stronie www.abutment-implants.pl niezależnie od charakteru tych linków. Za te strony odpowiedzialność ponoszą właściciele tych stron. Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. zastrzega sobie prawo do umieszczania banerów reklamowych dowolnego rodzaju na każdej stronie www.abutment-implants.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjątek stanowią strony, na których prezentowane są firmy członkowskie lub ich oferty i gdzie nie będą umieszczane banery o charakterze konkurencyjnym.

Zabrania się kopiowania i powielania informacji zawartych na stronie bez pisemnej zgody autorów.

Shopping cart

Na każde zamówienie online obowiązuje rabat 10%. Przy zamówieniu powyżej 150 € wysyłka bezpłatna.

0 Ulubione
0 items Cart
Klient
Menu