Prywatność danych osobistych

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spółka VITADENT GARANTI S.R.L., osoba prawna z obywatelstwem rumuńskim, z siedzibą w Emil Girleanu nr.4, bl. V53D, sc.1, et. P, ap.9, sektor 3, Bukareszt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J40/11106/2005 , C.U.I. 17715980, jako administrator danych, pragnę poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach operacji związanej ze świadczeniem usług przez VITADENT GARANTI S.R.L. na rzecz Państwa w celach, określonych poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka VITADENT GARANTI S.R.L., osoba prawna z siedzibą w Rumunii pod adresem Emil Girleanu nr.4, bl. V53D, sc.1, et. P, ap.9, sektor 3, Bukareszt, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J40/11106/2005 , C.U.I. 17715980.

Zgodnie z charakterem i procedurą usług lub produktów świadczonych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. (zwani dalej “produktami” lub “usługiami VITADENT GARANTI S.R.L.”), ich usługobiorcy (zwani dalej “Klientami” lub “Użytkownikami”) przekazują określone dane osobowe, które są wykorzystywane w celu zapewnienia świadczenia i realizacji usług zgodnie z przepisami prawa i procedurami, w optymalnych i bezpiecznych warunkach.

Ochrona danych osobowych Klientów spółki VITADENT GARANTI S.R.L. i zapewnienie im bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych zadań spółki VITADENT GARANTI S.R.L. oraz jej agentów, partnerów, podwykonawców, którzy są zaangażowani w świadczenie usług na rzecz Klienta.

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności odzwierciedla politykę prywatności stosowaną wobec wszystkich Klientów usług/produktów spółki VITADENT GARANTI S.R.L. w taki sposób, żeby zapewnić Klientom dostęp do informacji i świadomość tego, w jaki sposób ich dane osobowe, które są przetwarzane w celu świadczenia im usług lub zostaną przetworzone w tym celu, a także w taki sposób, aby poinformować Klientów o ich prawach.

DANE OSOBISTE

Dane osobowe oznaczają zarówno dane nieosobowe, jak i dane osobowe, t.j. informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do następujących danych, w tym:

(i) imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon (np. stacjonarny, komórkowy, faks);

(ii) informacje o charakterze finansowym (np. dochody itp.);

(iii) różne informacje wymagane lub żądane przez władze w związku ze świadczeniem usług/produktami;

(iv) informacje wynikające z monitoringu video/audio w przypadku, gdy Klient odwiedza jedno z miejsc, w których świadczone są usługi/produkty społki VITADENT GARANTI S.R.L. lub kontaktuje się ze służbami wsparcia;

(v) podpis;

(vi) wszelkie inne informacje wynikające z przetwarzania danych osobistych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. (np. segmentacja klienteli według różnych kryteriów, unikalny identyfikator generowany na poziomie spółki VITADENT GARANTI S.R.L. dla każdego klienta, informacje specyficzne dla usług/produktów oferowanych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. itp.) oraz wszelkie inne informacje, które są niezbędne do wykonywania działalności spółki VITADENT GARANTI S.R.L;

(vii) IP lub czynności wykonywane podczas przeglądania naszej strony internetowej lub korzystania z aplikacji/usług spółki VITADENT GARANTI S.R.L.).

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, takich jak przetwarzanie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie osobom trzecim poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, archiwizowanie, usuwanie itp.

GROMADZENIE INFORMACJI

Informacje są zbierane w procesie oferowania usług/produktów Użytkownikom lub Potencjalnym użytkownikom. Głównymi źródłami informacji są: 1. formularze wykorzystywane do świadczenia usług, dane przekazywane podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji spółki VITADENT GARANTI S.R.L., innych środków komunikacji, a także kwestionariusze, które Użytkownicy lub Potencjalni użytkownicy usług akceptują (bez obowiązku akceptacji) do wypełnienia na nasze żądanie, inne dokumenty, które Użytkownicy lub Potencjalni użytkownicy udostępniają nam na nasze żądanie; 2. transakcji, które mają miejsce pomiędzy spólką VITADENT GARANTI S.R.L. i jego agentami/partnerami oraz pomiędzy nimi a Użytkownikami serwisu; 3. źródła zewnętrzne – w celu wykonania określonych obowiązków (właściwe instytucje, rejestry publiczne, elektroniczne bazy danych, informacje dostępne w mediach społecznościowych, a także w Internecie lub wykwalifikowane osoby trzecie, posiadacze takich informacji, w tym: Krajowy Urząd Rejestru Handlowego, Portal Sądów Rumuńskich prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, inni dostawcy danych osobowych itp.)

Spółka gromadzi następujące dane:

Serwis www.abutment.ro zbiera dane osobowe od swoich użytkowników na trzy sposoby:

bezpośrednio od użytkownika;
dane o ruchu z przeglądarki użytkownika;
przez cookies.

Dane osobowe zbierane bezpośrednio.

1. Podczas odwiedzania strony www.abutment-implants.pl przy tworzeniu konta lub składaniu zamówienia możemy poprosić o podanie imienia, nazwiska i/lub adresu e-mail, a także innych informacji wymaganych do zawarcia umowy, dostawy lub informacji niezbędnych do rozliczenia.

Dane te są przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia umowy (jest to ogólne przepisy ustawowe). Dane z faktur są przechowywane przez 10 lat (w przypadku gdy jest to prawny obowiązek podatkowy).

Jeśli Użytkownik nie poda Spółce tych informacji, Spółka nie będzie mogła zrealizować zamówienia Użytkownika.

1.1 Podczas korzystania z konsultacji możemy poprosić o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu. Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania wszelkiej komunikacji dokonywanej podczas konsultacji dotyczącej usług www.abutment-implants.pl w celu poprawy świadczenia usług. Przed rozpoczęciem komunikacji Spółka poinformuje Użytkownika, że rozmowa może być ona nagrywana.

Dane te są wykorzystywane m.in. w celu nawiązania kontaktu z Państwem. w celu rozpatrzenia skargi/prośby.

Spółka może również żądać od Klienta innych danych, które mogą stanowić dane osobowe oraz które zostaną wykorzystane przez Spółkę tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług/ produktów świadczonych przez Społką.

1.2. Ponadto, gdy Użytkownik zapisuje się do newslettera Spółki, Spółka prosi o podanie adresu e-mail, aby spersonalizować komunikację z Użytkownikiem.

Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu, gdy brak aktywności Użytkownika zostanie odebrana jako brak zainteresowania komunikacją ze Spółką

1.3. Kiedy Użytkownik dokonuje płatności. wszystkie płatności są przetwarzane przez naszych partnerów – MobilPay NETOPIA SRL, tak więć, informacje dotyczące płatności są przekazywane partnerowi MobilPay NETOPIA SRL w celu ich przetwarzania. Polityka przetwarzania danych osobowych spółki MobilPay NETOPIA SRL jest dostępna na własnej stronie internetowej spółki MobilPay NETOPIA SRL.

2. Dane o ruchu

Odwiedzając stronę internetową, niezależnie od urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, ujawnia on pewne informacje o sobie, takie jak adres IP, czas wizyty, lokalizację, z której dokonano wizyty na stronę Spółki. Strona internetowa www.abutment-implants.pl, podobnie jak inne strony internetowe, zapisuje te informacje przez określony czas. www.abutment-implants.pl korzysta z zewnętrznych usług analizy ruchu, takich jak Google Analytics.

Poniższe dane są wykorzystywane są przez www.abutment-implants.pl wyłącznie w celu ulepszenia strony internetowej Spółki, jak również usług przez nie świadczonych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej Spółki:

– dane podane dobrowolnie przez Klienta w momencie składania zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu), które wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia produktu do Klienta przez firmę kurierską. W przypadku zwrotu używamy również kodu IBAN (formularz zwrotu);

– dane przeglądania (IP), które są automatycznie rejestrowane podczas wizyty Użytkownika na stronie i służą do zbierania anonimowych informacji statystycznych o korzystaniu ze strony w celu obserwacji jej prawidłowego funkcjonowania w pełnym bezpieczeństwie;

– cookies – podczas wizyty i stałe

Jedynym celem zbierania danych Użytkownika jest sprawna i szybka reakcja na zapytania Użytkownika na wszystkich etapach procedury zakupu: sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu zamówienia, sprawdzenie zamówienia, wystawienie faktury za zamówione przez Użytkownika produkty. Jak również po to, aby móc skontaktować się z Użytkownikiem w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji zamówienia.

Jeśli Użytkownik chce otrzymywać informacje o produktach i usługach oferowanych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. za pośrednictwem sklepu internetowego www.abutment-implants.pl , powinien on zapisać się do newslettera Spółki, podając swój adres e-mail. W przypadku chęci zakupu produktu lub usługi w sklepie internetowym www.abutment-implant.pl prosimy o wypełnienie wymaganych danych w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celami, dla których spółka VITADENT GARANTI S.R.L. przetwarza dane osobowe są:

zbieranie danych osobowych w celu sprzedażu produktów i usług na stronie www.abutment-implants.pl (wraz ze wszystkimi związanymi z tym czynnościami, takimi jak realizacja zamówienia, dostawa, płatność, rozliczenie itp.), obsługi Klientów oraz działań marketingowych na potrzeby własne;
identyfikacja Użytkowników/Potencjalnych użytkowników za pomocą środków komunikacji (np. telefon, e-mail, poczta, internet, aplikacje stacjonarne lub mobilne, do których Klient uzyskuje dostęp w celu korzystania ze świadczonych usług);
identyfikacja Użytkowników/Potencjalnych użytkowników w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na spółce VITADENT GARANTI S.R.L. w związku z świadczeniem usług;
monitorowania działań i świadczenia usług oraz śudzielenia konsultacji dla Użytkowników/Potencjalnych użytkowników;
tworzenia lub analizowania profili w celu poprawy usług i przeprowadzania ankiet, a także w celu prowadzenia wszelkich innych rodzajów promocji lub ogólnych działań marketingowych i reklamowych;
analizowanie zachowania każdej osoby wchodzącej na strony internetowe spółki VITADENT GARANTI S.R.L. poprzez wykorzystanie plików cookies, w celu dostarczania treści (ogólnych i handlowych) dostosowanych do preferencji użytkownika;
prowadzenie wewnętrznych analiz (w tym statystycznych) zarówno usług, jak i portfela Użytkowników/Potencjalnych użytkowników w celu świadczenia, ulepszania i rozwoju usług, a także prowadzenie badań i analiz rynku w określonej dziedzinie;
rozwiązania jakiejkolwiek sporów lub sytuacji prawnych związanych ze świadczeniem usług lub interesem spółki;
archiwizowania w formie fizycznej i elektronicznej dokumentów związanych ze świadczeniem usług lub korespondencji z Użytkownikami / Potencjalnymi użytkownikami;

raportowanie do instytucji państwowych zgodnie z przepisami prawa, które zobowiązują spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. do tych czynności(np. organy regulacyjne i prawne).

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. przetwarza dane osobowe w powyżej wymienionych celach zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Wykonanie umowy i czynności wstępnych do tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dla danych zebranych poprzez formularz zamówienia lub danych otrzymanych w wyniku obsługi Klienta;
Obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w przypadku danych niezbędnych do wystawienia faktury;
Zgoda (art. 6 ust. 1 RODO) w przypadku danych wykorzystywanych w celach marketingowych wobec osób odwiedzających stronę (np. subskrypcja newslettera, marketingowe pliki cookies itp)
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczący danych wykorzystywanych w celach marketingowych dla obecnych klientów www.abutment-implants.pl (zgodnie z ustawą 506/2004 art. 12 ust. 2), bezpieczeństwa własnej strony internetowej www.abutment-implants.pl (na podstawie 49 RODO) oraz danych wykorzystywanych wewnętrznie do optymalizacji własnej strony internetowej www.abutment-implants.pl (zarówno zanonimizowane, jak i pseudonimizowane w zależności od przypadku).

CZY PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST OBOWIĄZKOWE? JAKIE SĄ KONSEKWENCJE W PRZYPADKU ODMOWY?

Przetwarzanie danych osobowych wymaganych przez spółkę VITADENT GARANTI S.R.L. od Użytkowników/Potencjalnych użytkowników w celu świadczenia usług jest uważane za ściśle niezbędne do świadczenia usług zgodnie z przepisami prawnymi i procedurami spółki VITADENT GARANTI S.R.L. Odmowa podania takich danych uniemożliwia Spółce świadczenie usług. Użytkownik może zrezygnować z przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dla realizacji celów wymienionych powyżej, Spółka może przekazywać dane Klientów, gdy jest to absolutnie konieczne, następującym kategoriom stron trzecich:

organom regulacyjnym i prawnym
partnerom związanych umową (np. agenci Spółki, audytorzy, konsultanci itp.), z których niektórzy posiadają również upoważnienia przez administratora do przetwarzania danych osobowych.

Wyżejwymienione partnerzy, którzy są związane umową ze Spółką, również prowadzą swoją działalność handlową na terenia Rumunii i mogą otrzymać dane osobowe Użytkownika w celu ich wykorzystania w ramach zobowiązań objętych umową ze Spółką. Dane osobowe, które Spółka ujawnia osobom przez nią powierzonym w celu ich przetwarzania, Spółka ogranicza do minimum danych niezbędnych do wykonania odpowiednich usług i jednocześnie zobowiązuje osób do niewykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszystkie podmioty, z którymi Spółka współpracuje, przechowywały dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny. Ponadto niektórzy z partnerów są operatorami, którzy również działają na terytorium Rumunii, np. dostawcy usług płatniczych w jakości agenntów.

Niektóre z partnerów to strony trzecie, które nie zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, ale mogą mieć do nich dostęp w celu wypełnienia swoich obowiązków lub w ramach interakcji ze Spółką, np. firmy zajmujące się konserwacją techniczną, audytorzy finansowi lub podmioty świadczące usługi prawne.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być udostępniane lub przekazywane osobom trzecim w następujących sytuacjach: (i) udostępniania danych osobowych na uzasadniony wniosek władz publicznych, audytorów lub instytucji zaangażowanych w działania kontrolne w odniesieniu do usług, działalności lub aktywów Spółki. (ii) w celu spełnienia wymogu prawnego, w tym związanego ze świadczeniem usług lub w celu ochrony praw i majątku Spółki lub innych podmiotów, osób, np. sądów; (iii) nabycia przez osób trzecich aktywów Spółki, w zakresie, w jakim działalność przedsiębiorstwa zostałaby (w całości lub częściowo) przeniesiona, a dane osobowe osób, których dane dotyczą, byłyby częścią aktywów stanowiących przedmiot transakcji. Również w celu przetwarzania uregulowanego powyżej, Spółka może przekazać dane osobowe Użytkownika spółkom wchodzącym w skład grupy VITADENT GARANTI S.R.L., spółkom, które będą podlegały przepisom Spółki w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji na stronie: https://www.abutment-implants.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA GRANICE KRAJU

W ramach opisanych powyżej operacji dane osobowe Klientów mogą być przekazywane poza granice kraju do państw Unii Europejskiej (zwanymi dalej “UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanymi dalej “EOG”). Tym samym informujemy Klientów, że każdy transfer dokonywany przez Spółkę do państwa członkowskiego UE lub EOG będzie zgodny z przepisami prawa zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 2016/679 przyjętym przez Parlament Europejski (“RODO”).

CZAS PRZETWARZANIA

Spółka będzie przechowywać dane osobowe Klientów wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, określonych powyżej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. przepisami dotyczącymi archiwizacji.

CO SIĘ DZIEJE Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA PO UPŁYWIE OKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej oraz w przypadku, jesli Spółka nie ma już podstaw prawnych lub uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z przepisami Spółki, które mogą obejmować archiwizację, anonimizację, zniszczenie.

AUTOMATYZACJA PROCESU DECYZJI I TWORZENIA PROFILI

Dane osobowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą podlegać zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, w tym tworzeniu/usuwaniu profilu.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka stale ocenia i udoskonala istniejące w Spółce środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych

Użytkownik mający dostęp do bazy danych osobowych ma dostęp do bazy danych wyłącznie za pomocą własnego loginu i hasła (po 3 błędnych próbach wprowadzenia hasła konto jest blokowane). Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zachowania poufności danych, do których mają dostęp i powinni za każdym razem wylogowywać się z bazy;
Użytkownicy uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji czynności na stronie Spółki;
Każde pobranie i/lub modyfikacja danych osobowych przez użytkowników jest trwale rejestrowana (zapisywany jest użytkownik, data, godzina i rodzaj modyfikacji); rejestrowane są również wszystkie logowania i wylogowania wszystkich użytkowników do oraz z bazy danych;
Drukowanie danych osobowych odbywa się tylko przez użytkowników upoważnionych do tej operacji i tylko w celach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa (faktury, zawiadomienia towarzyszące towarom, umowy handlowe).

Siedziba Spółki wyposażona jest w system alarmowy, a dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na bezpiecznych, chronionych hasłem nośnikach. Informacje w formie fizycznej przechowywane są w specjalnych teczkach, do których dostęp mają tylko pracownicy Spółki, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

PRAWA PODMIOTU DANYCH W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Po kątem przetwarzania danych osobowych Użytkowników / Potencjalnych użytkowników, osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

Prawo do informacji (art. 13 i 14 RODO). Dzięki niej osoby, których dane dotyczą, już od momentu ich gromadzenia wiedzą, w jaki sposób dane będą wykorzystywane, komu będą ujawniane lub przekazywane oraz jakie prawa ma osoby, których dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzanych danych itp;
Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO). Pozwala ona osobie uzyskać od spółki VITADENT GARANTI S.R.L. potwierdzenie, że dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane lub nie, a jeśli tak, to dostęp do tych danych i innych informacji;
Prawo do sprostowania lub usunięcia danych (art. 17 RODO). Umożliwia uzyskanie od VITADENT GARANTI S.R.L. niezwłocznego usunięcia/sprostowania dotyczących jej danych osobowych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, takie jak: niektóre dane są przetwarzane w celu zapewnienia społeczeństwu prawa do informacji; dane są przetwarzane w celach statystycznych lub archiwalnych; dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub są przetwarzane w celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych;
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ( art. 18 RODO) Ososba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy: (i) uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe; w tym przypadku ograniczenie jest ważne przez okresu pozwalający operatorowi zweryfikować prawidłowość danych osobowych; (ii) uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba nie chce, żeby Spółka usunęła jej dane osobowe, lecz ograniczyła ich wykorzystanie; (iii) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych ososby do celów wymienionych powyżej, ale osoba potrzebuje tych danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (iv) osoba zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania; w tym przypadku ograniczenie jest ważne przez okres weryfikacji, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie operatora danych są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą;
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Jest to prawo do otrzymania danych osobowych, które Użytkownik przekazał spółce VITADENT GARANTI S.R.L. w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu formie elektronicznej, a także prawo do przenoszenia takich danych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie wykonania umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobych dokonanego do tego momentu;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym utworzenia profilu;
Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym utworzeniu profilu, co wywołuje skutki prawne dotyczące osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób wpływa na nią w znacznym stopniu;
Prawo do wniesienia skargi do Krajowego Organu Nadzorczego ds. Przetwarzania Danych Osobowych oraz prawo do złożenia wniosku do właściwych sądów.

Polityka ochrony danych osobowych opiera się na następujących zasadach ochrony danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty;
Gromadzenie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a dane nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
Gromadzenie danych osobowych będzie adekwatne, istotne i ograniczone do informacji niezbędnych do osiągnięcia celu przetwarzania;
Dane osobowe będą dokładne, a w razie potrzeby aktualizowane;
Podjęte zostaną wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia niezwłocznego usunięcia lub poprawienia nieprawidłowych danych;
Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą i nie dłużej niż przez okres, w którym dane osobowe są przetwarzane;
Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający niezbędne bezpieczeństwo;
Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne w celu świadczenia usług zgodnie z ustaleniami;
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia danych.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spółka VITADENT GARANTI S.R.L. zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego oświadczenia o polityce prywatności bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, jeśli niniejsze Oświadczenie ulegnie zmianom, spółka VITADENT GARANTI S.R.L. zobowiązuje się opublikować zaktualizowaną wersję na stronie internetowej. Spółka zwraca się z prośbą o zapoznanie się z oświadczeniem o polityce prywatności od czasu do czasu na stronie internetowej spółki VITADENT GARANTI S.R.L. lub w miejscach, w których dostępne są usługi Spółki w celu zapoznania się z aktualną wersją Oświadczenia.

Skorzystanie z powyższych praw może nastąpić w każdym czasie. W celu wykonania tych praw zalecamy skorzystanie z formularzy, które znajdują się na stronie internetowej www.abutment-implants.pl poprzez wysłanie zgłoszenia elektronicznego na adres: office@abutment-implants.pl lub zgłoszenia pisemnego, opatrzonego datą i podpisem, na adres: Emil Girleanu nr.4, bl. V53D, sc.1, et. P, ap.9, sektor 3, Bukareszt.

Shopping cart

Na każde zamówienie online obowiązuje rabat 10%. Przy zamówieniu powyżej 150 € wysyłka bezpłatna.

0 Ulubione
0 items Cart
Klient
Menu